Prisliste – Søknad og Tegning

Prisliste Tegning og Søknad

PRISLISTE SØKNAD EKS MVA INK MVA
Søknad om byggetillatelse.

Inkluderer uthenting av situasjonskart og naboliste.

15000,-
Nabovarsling rekomandert (per stk) 400,-
PRISLISTE TEGNING
Frittliggende byggning (0-50m2) 6300,-
Frittliggende byggning (50-150m2) 9520,-
Tilbygg (0-50m2) 7840,-
Tilbygg (50-150m2) 11060,-
Påbygg (80-200m2) 11060,-