til top
Bestill katalog
  • Energirådgivning

Energirådgivning

Erlend Sandøy hos oss er autorisert energirådgiver og kan bistå med energirådgivning og merking av boliger.

Enova gir ut støtte til energirådgivning på 5000,- uavhengig av om anbefalte tiltak gjennomføres eller ikke, ved søknad om støtte til dette må faktura og kvittering for betaling innsendes sammen med søknad til Enova.

Energirådgiveren kan anbefale energioppgraderingsløsninger som vi gi en økt bokomfort og besparelser i form av lavere strømutgifter. Rådgiveren setter opp en plan for oppgraderingen og hvilke tiltak som må gjennomføres for å motta støtte fra Enova.

Typiske tiltak som utløser støtte kan være- Energirådgivning, oppgradering av bygningskroppen (her kreves det som oftest en totalrenovering med oppgradering av både tak, vegger, vinduer og gulv), montering av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, fjerning av oljefyr og oljetank, vannbåren varmeanlegg, avtrekksvarmepumpe, solfanger eller solcellepaneler og varmestyringssystem.